UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES, BY UŁATWIĆ KORZYSTANIE Z NASZEJ WITRYNY. JEŚLI NIE CHCESZ, BY PLIKI COOKIES BYŁY ZAPISYWANE NA TWOIM DYSKU ZMIEŃ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI
OK, ROZUMIEM | WIĘCEJ INFORMACJI

Dziękujemy. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Zadzwoń i dowiedz się więcej!
tel.: 797 904 231, 797 703 990

Program „Mieszkanie dla Młodych” w pigułce

Zakup mieszkania jest najczęściej dla młodego małżeństwa sporym wyzwaniem – nie tylko finansowym ale i logistycznym. Niewiele kogo stać na zakup pierwszego mieszkania za gotówkę, problemem również jest posiadanie koniecznego wkładu własnego w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny. Pamiętać również należy, że od przyszłego roku wymogiem uzyskania kredytu hipotecznego będzie posiadanie wkładu własnego o wysokości 5% wartości nieruchomości, tymczasem rzadko kiedy młoda para dysponuje nawet i taką kwotą. W odpowiedzi na te problemy od 1 stycznia 2014 roku wejdzie w życie rządowy program pod nazwą „Mieszkanie dla Młodych”. Podstawowym założeniem programu jest dofinansowanie wkładu własnego przez Państwo. Dodatkowo, będzie można dostać wsparcie finansowe na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu, w przypadku narodzin lub przysposobienia trzeciego dziecka, a ci, którzy podejmą się budowy w 2014 roku pierwszego własnego lokum (mieszkania lub domu jednorodzinnego), będą mogli liczyć na częściowy zwrot VAT na materiały budowlane.

Aby zakwalifikować się do programu "Mieszkanie dla Młodych":

 • nie można przekroczyć wieku do 35 lat (ostatnim momentem na złożenie wniosku jest rok kalendarzowy, w którym kończymy 35 rok życia); w małżeństwie decyduje wiek młodszego małżonka;
 • nie można posiadać innego lokum w momencie ubiegania się ani w przeszłości - kupujący mieszkanie z dopłatą nie może być właścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego, nie może być również współwłaścicielem budynku, jeśli w razie zniesienia współwłasności miałby prawo do co najmniej jednego wydzielonego lokalu mieszkalnego, nie może również posiadać spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; te warunki dotyczą okresu czasu do momentu nabycia nieruchomości z dopłatą a w przypadku małżonków starających się o kredyt, te warunki muszą spełnić oboje (warunek dotyczący współwłasności należy rozumieć następująco - jeśli jesteśmy np. współwłaścicielem posiadającym 25-procentowy udział w budynku, w którym są cztery mieszkania, to nie będziemy mogli skorzystać z programu "Mieszkanie dla Młodych");
 • należy planować zakup na rynku pierwotnym mieszkanie do 75 m2 lub dom jednorodzinny do 100 m2, albo - odpowiednio do 85m2 i 110 m2 w przypadku wychowywania min. 3 dzieci;
 • należy wziąć kredyt na minimum 50% ceny lokum na minimum 15 lat w walucie polskiej;
 • wybrać lokum, którego cena nie przekroczy wskaźnika ustalonego dla danej lokalizacji;
 • jeśli jesteśmy najemcą lub korzystamy ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, to w ciągu 6 miesięcy od przeniesienia własności mieszkania z dopłatą powinniśmy rozwiązać umowę lub zrzec się prawa do mieszkania i opróżnić lokal;
 • do umowy kredytowej mogą przystąpić rodzice lub dzieci kredytobiorcy, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy; dochody przystępujących do kredytu są brane pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej.
Program obejmuje dofinansowanie o wysokości:
 • dopłata do 50 m2 nie więcej niż powierzchnia nabywanego lokum;
 • 10% dopłaty do wkładu własnego – dotyczy singli i małżeństw bez dzieci;
 • 15% dopłaty do wkładu własnego – dotyczy osób i małżeństw wychowujących minimum 1 dziecko;
 • opcjonalnie 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla tych, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko;
 • należy pamiętać, że dopłata liczona jest w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji
O czym należy pamiętać:
 • dopłaty trzeba będzie zwracać, jeśli w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności mieszkania sprzedamy je, wynajmiemy lub użyczymy innej osobie,  zmienimy sposób użytkowania tak, że niemożliwe będzie zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (np. zamienimy w lokal usługowy), staniemy się właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania, ale nie w drodze spadku, przy czym zwrotowi podlega część otrzymanej dopłaty, proporcjonalna do liczby miesięcy pozostających do końca 5-letniego okresu obowiązywania ograniczeń;
 • kredyt z dopłatą będzie można otrzymać tylko w banku, który podpisze odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego; listę takich instytucji poznamy zapewne na początku 2014 roku;
 • na dom metodą gospodarczą będzie można dostać kredyt, ale na zupełnie innych zasadach; budujący, rozbudowujący lub przystosowujący budynek niemieszkalny do celów mieszkalnych mogą liczyć na zwrot części podatku VAT od materiałów budowlanych; obowiązują w tym przypadku te same ograniczenia dotyczące powierzchni użytkowej budynku oraz wcześniejszego nieposiadania nieruchomości; zwrot będzie dotyczyć budów, na które wydano pozwolenia po 1 stycznia 2014 roku, wniosek trzeba będzie złożyć do końca grudnia roku kalendarzowego, a poniesione wydatki udokumentować fakturami;
 • dopłata będzie wypłacana jednorazowo i przeznaczona na wkład własny do zaciąganego kredytu. Bank będzie brał pod uwagę dofinansowanie obliczając zdolność kredytową klienta, a także kalkulując stawkę marży i ewentualnego ubezpieczenia brakującego wkładu własnego; środki będą przekazywane bezpośrednio kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie trafią na rachunek kredytobiorcy.
Opracowanie własne według następujących źródeł: portal bankier.pl, rodzina.gov.pl

Czy szykują się zmiany w programie „Mieszkanie dla Młodych”?

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bierze pod uwagę nowelizację ustawy tak by został rozwiązany problem z dopłatami do tych mieszkań, dla których ceny nie są ustalone z góry ceny przez spółdzielnie mieszkaniowe.

więcej »

Ubiegamy się o kredyt hipoteczny – proces krok po kroku

Kredyt hipoteczny to całkiem inny kredyt niż gotówkowy czy też konsumpcyjny. Nie dostaniemy go „bez dowodu”, „od ręki” czy w 10 minut. Uzyskanie go to bardzo skomplikowany proces a wnioski o uzyskanie kredytów hipotecznych rządzą się odrębnymi prawami i metodami analiz.
więcej »

7 banków w MdM

Już siedem banków podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o współpracy przy udzielaniu kredytów hipotecznych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. więcej »